korinthos24.gr
61
Δ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με 48 θέματα θα συνεδριάσει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Κοινοποίηση

Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:30μ.μ., δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 48 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.

α/αΘ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
 Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Ι.Δ.   «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ», (αριθ.1/2023)     
 Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. έτους 2023 του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ», (αριθ. 10/2023).
 Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ», για την τεκμηρίωση εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023, (αριθ. 2/2023).
 Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου  για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 παρ.1 ιθ του  Ν. 3852/2010).
 Πολυετής Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Σικυωνίων 2024-2027
 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων έτους 2023.
  Επί της αριθ. 1/2023 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Μουλκίου περί, μείωσης/ κατάργησης  ποσών πληρωμής προς τον ΑΟΣΑΚ για το έτος 2022».   
  Αποδοχή μελέτης Πυρασφάλειας για δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στη θέση «Σκίμπι» στην  Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου μετά την αριθ. 5/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας. 
 Έναρξη διαδικασιών για την συγκρότηση και λειτουργία Δημοτικών Τοπικών Συμβουλίων Νέων  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3443/2006 (ΦΕΚ Α΄41/27-2-2006.  
 Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κιάτου,  ως προς τα  άρθρα 3 και 6 του κανονισμού, (αριθ. 178/2022 απόφαση έγκρισης Δημοτικού Συμβουλίου) .  
 Απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Γάλακτος) προσωπικού έτους 2022.  
 Επί αιτήματος του κ. Μελέτση Δημητρίου περί τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Αριστοτέλους στην πόλη του Κιάτου.   
 Επί αιτήματος του κ. Καλαϊτζίδη Γεωργίου περί τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού 28ης Οκτωβρίου στην πόλη του Κιάτου.
 Επί αιτήματος του κ. Γιαννόπουλου Ιωάννη περί , τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου – εξόδου οχήματος έμπροσθεν της ιδιοκτησίας τουεπί της οδού Αριστοτέλους στην πόλη του Κιάτου.  
 Επί αιτήματος του κ. Μελέτση Δημητρίου περί, «Παραχώρησης του Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου  Κιάτου για την διεξαγωγή Πανελλήνιων αγώνων  πρωταθλήματος  Καράτε».
 Επί αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί «Παραχώρησης χρήσης ισόγειου χώρου του Δημοτικού καταστήματος». 
 Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτου στην κοινότητα Πασίου για την επέκταση  χώρου του εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου και κατασκευή γηπέδου (αρ. απόφαση 4/2023 Πασίου ).
 Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτου στην κοινότητα Μικρού Βάλτου για την δημιουργία χώρου Στάθμευσης .
 Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτου στην κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού,  για την δημιουργία χώρου Στάθμευσης .
 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης αγοράς, ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Πασίου.
 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης αγοράς, ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού .
 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης αγοράς, ακινήτου για την δημιουργία υποδομών άρδευσης στην Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού, και ανάκληση της αριθ. 45/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .
 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».
 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ» – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – Α΄ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ. Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων».
 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ”ΠΛΑΚΑ”  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΣΙΝΟΥ  Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ».
 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α΄  ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΚΑΣ».
 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ,  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΚΑΘΕΤΩΝ Α ΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΤΜΕΖΑ  ΕΩΣ ΤΗΝ  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών  και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε., 2ου & 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».
 Έγκριση του 1ου Α.Π. Ε.  & του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου με τίτλο«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου &  2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ».
 Έγκριση του 1ου Α.Π. Ε.  του έργου με τίτλο:  «OΔΟΠΟΙΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ».
 Έγκριση του 1ου Α.Π. Ε.  του έργου με τίτλο«Διαμόρφωση τάφων Κοιμητηρίων και προσβάσιμων οδών σε αυτά στις Κοινότητες ΜΟΣΙΑΣ και ΜΑΤΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων».
 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (αριθ. 1/2023 απόφαση Εκτ. Επιτροπής) .
 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (αριθ. 2/2023 απόφαση Εκτ. Επιτροπής) .
 Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
 Τροποποίηση Προϋπολογισμού  και  Ο.Π.Δ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ  «Η ΜΗΚΩΝΗ».
 Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 19/2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής.
 Τροποποίηση Προϋπολογισμού   έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 20/2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής.
 Τροποποίηση Προϋπολογισμού   έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 21/2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής.
 Τροποποίηση Προϋπολογισμού   έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 22/2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής.
 Τροποποίηση Προϋπολογισμού   έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 23/2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής.
 Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023, μετά την Αποδοχή της με αρίθμ. πρωτ.: 1594/14-02-2023 Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ,  περί Τροποποίηση (2η) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)».
 Τροποποίηση Προϋπολογισμού   έτους 2023, μετά την Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Σικυωνίων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για  παροχή κοινωνιών υπηρεσιών από τη Δομή του «1ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΜΗΚΩΝΗ» και μεταβίβαση αυτού λόγω αρμοδιότητας στο ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Κόρινθος: 33χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του στην κοιλιά

OΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου και Πότε ολοκληρώνονται η αναβάθμιση

OΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μηχανική βλάβη σκάφους στον Κορινθιακό Κόλπο

OΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Κόρινθος: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, αύριο 14/05, λόγω έργων για τον αγωγό φυσικού αερίου

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Δήμος Σικυωνίων: Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο Κιάτο

OΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΛ.ΑΣ – Δράσεις σε περιοχές με αυξημένη παραβατικότητα

OΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Leave a Comment