korinthos24.gr
αρχείο λήψης
Δ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Λουτράκι: Επιστρέφει και… μηνύει ο Δημήτρης Βασιλείου

Κοινοποίηση

Ο Δημήτρης Βασιλείου έπειτα από την παραίτηση του ως Δημοτικός σύμβουλος και μέλος του Δ/Σ της ¨Τουριστικής Λουτράκι Α.Ε επανέρχεται στο προσκήνιο και καταθέτει μήνυση κατά του δημάρχου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Γιώργου Γκιώνη, αλλά και κατά παντός υπευθύνου, επειδή, σύμφωνα με την έγκλησή του, η συνολική ζημία της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ από την “παράνομη και άπιστη συμπεριφορά του ΔΣ αυτής και δη του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΔΣ, προσδιορίζεται  στο ύψος των 31.457.314,62 €  πλέον τόκων και εξόδων”.

Συγκεκριμένα, με κείμενό του, γνωστοποιεί τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Δείτε αναλυτικά:

“Αν κάποιος ζημιώσει το Δημόσιο  με 120.000 Ευρώ, μπορεί να παραπεμευθεί για ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ!

Σε αυτόν που έχει αποδεδειγμένα έχει ζημιώσει το Δημόσιο με 31.457.314,62 €, τι μπορεί να συμβεί;

Τα χρόνια της θητείας μου στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά  και στο Διοικητικό Συμβούλιο της  ” Τουριστικής – Λουτράκι Α.Ε”,  ως επικεφαλής  Δημοτικής Παράταξης, με μεγάλη θλίψη μου παρατηρούσα τη Δημοτική Αρχή να συμπεριφέρεται με μεγάλη ανεκτικότητα, μέχρι και δουλοπρέπεια θα έλεγα, στους διοικούντες την “Club Hotel Loutraki Α.Ε.” και  απεμπολούσε συστηματικά (δεν ξέρω γιατί)  την άσκηση  κάθε δικαιώματος που έχουμε σαν συνεταίροι, με ποσοστό 16%, στην κοινοπραξία Καζίνο – Τουριστικής 

Παρά, όμως τις επανειλημμένες επισημάνσεις όλης της Αντιπολίτευσης, ο Δήμαρχός και οι συν αυτώ κώφευαν. Κρύβονταν πίσω από αστείες δικαιολογίες, ότι τάχα δεν πρέπει να δυσαρεστήσουμε τους συνεταίρους μας στην κοινοπραξία Καζίνο – Τουριστικής διότι επίκεινται διαπραγματεύσεις για την μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Ανώνυμη εταιρεία. Διαπραγματεύσεις που μέχρι σήμερα όμως δεν έχουμε δει και για τούτο, κατά τον Δήμαρχο, φταίει αποκλειστικά  η Αντιπολίτευση.

Προτιμούσε, αντί να απαιτεί τα οφειλόμενα στην Τουριστική, από την εταιρεία που διοικεί το καζίνο, να ζητάει με τρόπο δουλικό,  έναντι των οφειλόμενων,  ευτελή ποσά για να πληρώνει τα έξοδα του ΣΠΑ, γιατί και αυτό το πτωχό  δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα λειτουργίας του. 

Κατέθεσα λοιπόν ΜΥΝΗΣΗ -ΕΓΚΛΗΣΗ  ΑΠΙΣΤΙΑΣ, κατ’ αυτού και παντός υπευθύνου, επειδή η συνολική ζημία της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ από την παράνομη και άπιστη συμπεριφορά του ΔΣ αυτής και δη του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΔΣ,  που  προσδιορίζεται  στο ύψος των 31.457.314,62 € (= 4.000.000 €  + 4.519.299,71 € + 2.610.898,67 € + 14.673.516,24 €  + 5.640.600,00 € + 13.000,00),  πλέον τόκων και εξόδων στις εκάστοτε περιπτώσεις όπως θα εξηγήσουμε κατωτέρω.  

Έμφαση πρέπει να δοθεί στο μεγάλο ύψος της ζημίας στο ποσό των 31.457.314,62 €, αλλά και στη σκόπιμη παράλειψη των μιγνυομένων να πράξουν προς το συμφέρον της εταιρείας. Γνωρίζουν καλώς ότι βλάπτουν τα συμφέροντά της, μη πράττοντας τα κατά περίπτωση δέοντα, αφού τα θέματα έχουν επανειλημμένα τεθεί στα ΔΣ της “Τουριστικής Α.Ε” από τη μειοψηφία και τον μηνυτή κ. Βασιλείου. Προτιμούν όμως να εξυπηρετούν, ως φαίνεται, άλλα άγνωστα συμφέροντα, και για άγνωστους λόγους. 

Σημειωτέον ότι αν ο Δήμος είχε αυτά τα χρήματα δεν θα βρισκόταν στη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα!

Η ΒΕΒΑΙΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΗΣ ΥΨΟΥΣ 31.457.314,62 ΕΥΡΩ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ.

-1. Παραμένει έως σήμερα ανείσπρακτο το δικαστικώς επιδικασθέν ποσό των 2.831.611,38 €, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, ήτοι περίπου το ποσό των 4.000.000  €. 

-2. Παραμένει ανείσπρακτη η απαίτηση της ελάχιστης ετήσιας εγγύησης επί των κερδών από το έτος 2010 και εντεύθεν, ήτοι ποσό συνολικού ύψους  4.519.299,71 € μετά των νόμιμων τόκων επιδικίας και των δικαστικών εξόδων ύψους 13.000,00 ευρώ. 

-3. Δεν έχει διεκδικηθεί και παραμένει ανείσπρακτη η απαίτηση της ελάχιστης ετήσιας εγγύησης επί των κερδών για τα έτη 2019-2021, ήτοι το συνολικό ποσό  των 2.610.898,67 € 3. Είναι σωστό να μη  διεκδικούμε την καταβολή από τους επενδυτές του καζίνο, το “Comer Group”, την καταβολή της ελάχιστης ετήσιας εγγύησης για τα έτη 2019 έως 2022, με κατάθεση αγωγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου;

-4. Ομοίως, η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ζημιούται από τη μη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και δη την κατασκευή της μαρίνας προϋπολογισμού περίπου 5 δισ. δραχμές ή  14.673.516,24 €, 

-5. Τέλος, η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ζημιούται και από τη μη διεκδίκηση παράδοσης των   εγγυητικών επιταγών ύψους 6.000.000 δολ. ΗΠΑ ή 5.640.600,00, € ετησίως, οι οποίες συμφωνήθηκε να δίνονται προς εξασφάλιση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος. Εν ολίγοις, η ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ και δεν έχει  υλοποιήσει  το υπεσχημένο πρόγραμμα και, επιπλέον ετσιθελικά,  δεν χορηγεί τις εγγυητικές επιταγές εξασφάλισης της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ακριβώς γι’ αυτήν τη  υλοποίηση, όπως το κοινοπρακτικό ορίζει. 

Η κατασκευή της μαρίνας Λουτρακίου 550 θέσεων, ύψους αρχικού προϋπολογισμού 5 δισεκατομμυρίων δραχμών, ήτοι 14.673.516,24 ευρώ,  είναι η τελευταία και πλέον ακριβή συμβατική υποχρέωση του καζίνο και ενώ έπρεπε να έχει κατασκευαστεί μέχρι το 2002, εκκρεμεί ακόμα!!! 

Η ζημία που έχει προκληθεί από τη μη υλοποίηση του έργου της μαρίνας, έχει αυξηθεί σημαντικά και από τα διαφυγόντα κέρδη από τη λειτουργία της και την εκμετάλλευσή της ή άλλου ισοδύναμου έργου από το 2017, όπως έχει γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, από το 2015.

Αντί αυτών των ενεργειών, που έπρεπε να έχουν γίνει ο Γιώργος Γκιώνης με τους συμβούλους του και τους ανθρώπους του, διαχέουν στην πόλη και προσπαθούν να επιβάλλουν στους πολίτες του δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων την άποψη για την ανάγκη μετατροπής σε ανώνυμη εταιρεία της κοινοπραξίας “Club Hotel Casino Loutraki Α.Ε.”, προφασιζόμενος την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία απολύτως συζήτηση γιατί από το “Comer Group” δεν έχουν εκπληρωθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις του κοινοπρακτικού που βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν υλοποιηθεί. 

Είναι δυνατόν, επιπλέον,  να  ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το “Comer Group”, όταν αυτό  δεν έχει εκπληρώσει στοιχειωδώς τις υποχρεώσεις πάρα πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ της κοινοπραξίας προς Α.Α.Δ.Ε., Ε.Φ.Κ.Α., προμηθευτές, μια δέσμευση που ανέλαβαν με προσωπικές δηλώσεις τους κατά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της “Club Hotel Loutraki Α.Ε.” οι αδελφοί Comer. Μέχρι σήμερα όμως καμία από αυτές τις υποχρεώσεις δεν έχει  τηρηθεί; Ας εξοφληθούν όλες αυτές  οι οφειλές και εκ  των υστέρων θα εξετασθεί αν είναι συμφέρουσα,  εφικτή και υπό ποιες προϋποθέσεις η μετατροπή της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία. 

Οποιαδήποτε συζήτηση περί μετατροπής, πριν η  “Club Hotel Loutraki Α.Ε.” εκπληρώσει τις προαναφερθείσες  υποχρεώσεις της, συνιστά μόνο συζήτηση για ξεπούλημα των συμφερόντων του Δήμου!

Προσπαθεί, λοιπόν, ο δήμαρχος μας απελπισμένα να διευκολύνει τους συνεταίρους μας να πετύχουν τους σκοπούς τους και αδιαφορεί παντελώς για το δημοτικό συμφέρον, ως μη όφειλε!!! 

Πρέπει, επιτέλους, να τελειώνουμε με τις τόσες εκκρεμότητες που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια το Δήμο μας και να μην αφήνουμε το οικονομικό αδιέξοδο να απασχολήσει την  όποια επόμενη Δημοτική αρχή.  

Λουτράκι 27/3.2023

Δημήτρης Βασιλείου 

Νευροχειρουργός 

Μέλος του Δ/Σ της ¨Τουριστικής Λουτράκι Α.Ε¨

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Λουτράκι: Διέρρηξε αυτοκίνητο και «άρπαξε» τα καλάμια ψαρέματος που υπήρχαν μέσα στο όχημα

OΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Θα γεμίσει κόσμο το Λουτράκι: 5.000 αθλητές έρχονται στην πόλη

OΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων: Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας για τη στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη

OΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Λουτράκι: Μαθητές και μαθήτριες ανακύκλωσαν πάνω από 9.000 κιλά υλικών

OΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου στέλνει τις ευχές για το Πάσχα

OΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

«8οι Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού και Ερασιτεχνικού Αθλητισμού»: Το Λουτράκι υποδέχεται μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις πολλαπλών αθλημάτων

OΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Leave a Comment